Záujmová činnosť

 

Trieda Vyučujúci Počet žiakov Krúžková činnosť
0.A

Mgr. Baranová Mária
Mgr. Bočková Danka

12 Hudobno - pohybový krúžok
1.A

Mgr. Oreničová Marcela
Mgr. Exenberger Tomáš

17 Pohybové hry
1.B

Mgr. Dargajová Marianna

16 Športový krúžok
1.C Mgr. Oreničová Agáta 8 Vševedko
2.A Mgr. Molčan Anton 16 Spevácky krúžok
3.A Kozáková Anna 16 Zdravotnícky krúžok
4.A Mgr. Lazengová Helena 17 Krúžok šikovných rúk